Strony internetowe

Responsywność

Słowem wstępu, responsywny design (responsive web design) oznacza stronę internetową, która dostosowuje się automatycznie do wielkości ekranu, na którym jest wyświetlana. W dzisiejszych czasach responsywność jest kluczowym elementem każdej strony interntowej.

  • Czytelność i przejrzystość
  • Wyższe pozycje w Google
  • Dostępność na każdym urządzeniu
  • Tańsza w utrzymaniu

ETAP 01

ANALIZA POTRZEB I KONKURENCJI

W pierwszej fazie kluczowym celem jest ustalenie podstawowych funkcji, jakie ma spełniać strona www. Na tym etapie analizujemy ofertę, dotychczasowych klientów oraz posiadane materiały informacyjne i reklamowe.

ETAP 02

ZAWARCIE UMOWY

Po analizie, doprecyzowaniu szczegółów i zatwierdzenia kosztorysu. Podpisujemy umowę na realizację strony, w której zawieramy zakres prac, etapy prac, terminy realizacji, obowiązki i prawa zamawiającego i wykonującego.

ETAP 03

PROJEKTOWANIE I KODOWANIE

Zaczynamy działać nad projektem strony, jesteśmy w ciągłym kontakcie, aby przekazywać, co zostało już zrealizowane oraz co jest w dalszej kolejności. Przedstawiamy projekty i poprawiamy na bieżąco uwagi.

ETAP 04

TESTY POPRAWNOŚCI

To prawie koniec! Na tym etapie testujemy poprawność strony, funkcje, optymalizację oraz responsywność. Przekazujemy ją również do wglądu dla klienta, aby mógł wykonać swoje testy poprawności wykonania strony.

ETAP 05

AKCEPTACJA LUB POPRAWKI

Jeśli klient akceptuje stronę, podpisujemy odbiór strony. W przypadku poprawek wdrążamy je na stronę, ponownie testujemy poprawność wykonania i przekazujemy do akceptacji zleceniodawcy.

ETAP 06

ROZLICZENIE I WDRĄŻENIE

Gdy strona internetowa została szczęśliwie ukończona, rozliczamy się z wykonanej pracy, po zaksięgowaniu wpłaty wdrążamy ją na wskazane przez klienta miejsce - serwer własny lub na nasz hosting.

Menu